Interesų atstovavimas ir krizių valdymas

Savo Klientams esame partneriai. Atstovaujame bei giname jų interesus, inicijuojame verslo aplinkai ir visuomenei aktualius pokyčius.

Paslaugos

Interesų atstovavimas

Lobizmas

Siekiame, kad kliento nuomonė, lūkesčiai ir pasiūlymai būtų aiškiai suprasti valdžios atstovų ir į juos būtų atsižvelgta, rengiant ir priimant teisės aktus. Ruošiame kliento siūlymus, juos pagrindžiančius argumentus, dalyvaujame posėdžiuose ir pasitarimuose, pristatome kliento poziciją sprendimų priėmėjams.

Atstovavimo strategijų kūrimas ir įgyvendinimas

Įvertindami konkrečią situaciją bei prognozuodami galimus konkurentų ir oponentų planus, parengiame išsamią strategiją ir numatome būtinus veiksmus jos įgyvendinimui. Kurdami interesų atstovavimo strategijas, pagal poreikį, įtraukiame komunikacijos, teisės ir kitus specialistus.

Krizių valdymas

Padedame organizacijoms įsivertinti kylančias rizikas tiek reputacijai, tiek veiklos tęstinumui. Konsultuojame ir padedame pasirengti krizių valdymo planus. Ištikus komunikacinei krizei, padedame ją suvaldyti, minimalizuoti jos poveikį organizacijos viduje bei išorėje. Krizių valdymo paslaugas teikiame principu 24/7.

Asociacijų vadyba

Planuojame ir organizuojame asocijuotų struktūrų darbą, rūpinamės technine ir administracine asociacijų veikla, užtikriname visapusišką jų veikimą aktualiose interesų srityse.

Teisėkūros stebėsena

Įsigilinę į konkrečios įmonės veiklos specifiką nuolat informuojame klientus apie jiems aktualius, naujai įregistruotus, pradedamus svarstyti ar jau svarstomus teisės aktus. Užtikrindami nuolatinę stebėseną padedame laiku reaguoti į politikų ar valstybės institucijų inicijuojamus pokyčius.

Politinių įvykių stebėsena ir analizė (apžvalgos)

Reguliariai teikiame svarbiausių politinių ir teisėkūros įvykių apžvalgą, informuojame apie svarbiausius politinių partijų, valdžios institucijų darbotvarkių procesus.

Situacijos analizė ir pozicijų identifikavimas

Gebame operatyviai reaguoti ir imamės atstovauti kliento interesams net ir tuomet, kai atrodo, kad sprendimas jau priimtas. Identifikuojame problemos priežastis, siūlome galimus veiksmus ir imamės situacijos valdymo, siekiant išvengti skubotų sprendimų ar žalos.

Teisėkūros stebėsenos sistema „Lex Lietuva“

„Lex Lietuva“ – mūsų sukurtas ir plėtojamas teisėkūros stebėsenos įrankis, suteikiantis galimybes kasdien sekti naujausius LR Seimo ir Vyriausybės rengiamus ar jau svarstomus teisės aktų projektus, posėdžių ir pasitarimų darbotvarkes. Platformos vartotojai patys susikuria užduotis, atliepiančias rūpimus klausimus ir gauna pranešimus su naujausia ir aktualiausia informacija tiesiai į savo elektroninio pašto dėžutę.

Ryšių su valstybės institucijomis kūrimas ir palaikymas

Įvertindami konkrečios situacijos specifiką identifikuojame svarbiausius suinteresuotus asmenis, padedame su jais kurti ir palaikyti ryšius. Tai padeda stiprinti kliento įvaizdį, kurti reputaciją, laiku sužinoti apie planuojamas iniciatyvas ir tinkamai joms pasiruošti.

Koalicijų kūrimas

Siekiant veiksmingo darbo konkrečios problemos sprendime, padedame suburti ir mobilizuoti skirtingas organizacijas ir suinteresuotus asmenis bendrai veiklai. Rengiame interesų atstovavimo kampanijų strategijas ir veiksmų planus, įgyvendiname iškeltus uždavinius ir konsultuojame klientą priemonių įgyvendinimo eigoje.

Suinteresuotų šalių identifikavimas ir valdymas

Siekiant tinkamai suprasti politinę ir institucinę aplinką, padedame klientams identifikuoti svarbiausius sprendimų priėmėjus bei nuomonių lyderius. Tarpininkaujame kuriant ir palaikant ryšius su parlamentarais, valstybės tarnautojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo asociacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

Mokymai

Dalinamės žiniomis ir patirtimi su įmonių ar asociacijų darbuotojais, korporatyvinių reikalų, komunikacijos, ir kitų sričių vadovais. Rengiame mokymus nevyriausybinėms organizacijoms, įmonėms ir asociacijoms lobizmo, interesų atstovavimo, ryšių su valstybinėmis institucijomis kūrimo ir kitomis temomis.

Konsultacijos

Įmones ir asociacijas konsultuojame įvairiais interesų atstovavimo klausimais: ryšių su valstybinėmis institucijomis kūrimo ir palaikymo, strategijų rengimo bei įgyvendinimo. Rengiame ryšių kūrimo ir palaikymo planus bei strategijas, teikiame konsultacijas jų įgyvendinimo metu.

Komunikacijos krizių prevencija ir valdymas

Padedame organizacijoms įsivertinti kylančias rizikas tiek reputacijai, tiek veiklos tęstinumui. Konsultuojame ir padedame pasirengti krizių valdymo planus. Ištikus komunikacinei krizei, padedame ją suvaldyti, minimalizuoti jos poveikį organizacijos viduje bei išorėje. Krizių valdymo paslaugas teikiame principu 24/7.

Padedame organizacijų vadovams pasirengti interviu sudėtingose situacijose. Vedame bendravimo su žiniasklaida ir kitomis tikslinėmis auditorijomis mokymus. Vedame krizių valdymo ir veiklos tęstinumo planų parengimo mokymus.

Patirtis

Esame specializuota interesų atstovavimo paslaugas ir konsultacijas teikianti lobistų kontora. Veiklą pradėję 2011 metais paslaugas teikiame finansų, telekomunikacijų, mažmeninės prekybos, gamybos, technologijų, maisto pramonės, leidybos, tabako ir kitų sektorių lyderiams Lietuvoje.

Mūsų klientai – įmonės ir asociacijos, kurioms svarbu sekti politinę darbotvarkę, numatyti ir laiku sužinoti apie kylančias naujas teisėkūros iniciatyvas, kurti ir plėtoti dialogą su valdžios institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Savo darbe laikomės aukščiausių etikos ir skaidrumo standartų, pabrėždami teisėtos ir skaidrios lobistinės interesų atstovavimo veiklos privalumus.

Džiaugiamės, kad per kontoros veiklos laikotarpį sėkmingai veikėme, siekdami pozityvių pokyčių Bankroto administravimo, Akcinių bendrovių, Strateginių įmonių, Kibernetinio saugumo, Viešųjų pirkimų įstatymuose. Aktyviai dalyvavome Akcizų, Mokesčio už aplinkos teršimą, Mokesčių administravimo, Pridėtinės vertės mokesčio, Pelno mokesčio, Valstybinio socialinio draudimo įstatymų ir kitų su mokesčiais susijusių teisės aktų svarstyme ir sėkmingai gynėme klientų interesus. Esame įsigilinę į Mokėjimų, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, Vartojimo kredito ir kitus įstatymus, dalyvavome diskusijose juos tobulinant. Ne kartą pro bono pagrindais padėjome nevyriausybiniam sektoriui tobulinant Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų, Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymus.

Komanda

 • Šarūnas Frolenko

  Vadovaujantis partneris, lobistas
  sarunas@ventonuovo.lt

  Lobistų kontoros „Vento Nuovo“ įkūrėjas lobizmo patirtį pradėjęs kaupti atstovaudamas NVO interesus nacionalinius ir tarptautiniu mastu. Šarūnas šiuo metu atstovauja labiausiai reguliuojamų sektorių interesus, juo pasitiki finansų, telekomunikacijų ir IT, gamybos, statybos bei kitų sektorių įmonės.

 • Arnas Marcinkus

  Partneris, lobistas
  arnas@ventonuovo.lt

  Arnas interesų atstovavimo ir santykių su valdžios institucijomis palaikymo veiklą vykdo nuo 2008 m. Jis yra sukaupęs vertingą nevyriausybinio sektoriaus veiklos patirtį, prisidėjo ar pats inicijavo ne vieną plačiai žinomą visuomeninę iniciatyvą. Arnu pasitiki finansų, leidybos, medicinos ir kitų sektorių įmonės bei asociacijos.

 • Gabrielė Andrašiūnienė

  Partnerė, lobistė
  gabriele@ventonuovo.lt

  Gabrielė prie Vento Nuovo komandos prisijungusi 2014 m. ne vienerius metus buvo atsakinga už teisėkūros stebėseną ir analizę. Šiuo metu Gabrielė dirba su žiniasklaidos, skaitmeninių platformų, finansų ir kitų sektorių atstovais, taip pat aktyviai dalyvauja nevyriausybinio sektoriaus veikloje ir šiuo metu eina Lietuvos orientavimosi sporto federacijos viceprezidentės pareigas.

 • Mantas Zakarka

  Partneris, lobistas
  mantas@ventonuovo.lt

  Mantas prie Vento Nuovo komandos prisijungė 2017 m. Prieš daugiau nei dešimtmetį pradėjęs savo veiklą NVO sektoriuje vystė bendradarbiavimą su įvairiomis valstybės institucijomis, buvo įvairių valstybės institucijų darbo grupių, komisijų narys bei ekspertas. Mantas atstovauja itin griežtai reguliuojamų gamybos, prekybos, susisiekimo, pramogų ir kt. paslaugų sektoriuose veikiančias bendroves.

 • Julius Gratulevičius

  Viešųjų reikalų ir teisėkūros specialistas
  julius@ventonuovo.lt

  Julius prie Vento Nuovo komandos prisijungė 2023 m. Iki tol jis yra dirbęs interesų atstovavimo ir tabako industrijose, o pastaruosius penkerius metus – viešajame sektoriuje, kuriame buvo atsakingas už Kitos kartos ES ir Sanglaudos politikos darbotvarkių strateginę valdyseną. Vento Nuovo komandoje Julius rūpinasi, jog kontoros klientai gautų visą aktualiausią informaciją apie jų sektoriuje inicijuojamus teisėkūros ir viešųjų reikalų pokyčius.

 • Giedrius Galdikas

  Partneris, komunikacijos konsultantas
  giedrius@ventonuovo.lt
  +37062044970

  Giedrius turi sukaupęs daugiau, kaip 20 metų patirtį komunikacijos sektoriuje. Pagrindinės ekspertizės sritys – krizių prevencija ir valdymas, korporacinė komunikacija. Yra konsultavęs tarptautines ir Lietuvos organizacijas, veikiančias finansiniuose, farmacijos, gamybos, telekomunikacijų, transporto bei kituose sektoriuose.