Vento Nuovo
LT / EN
Vento Nuovo

Paslaugos

Lobizmas

Siekiame, kad kliento nuomonė, lūkesčiai ir pasiūlymai būtų aiškiai suprasti valdžios atstovų ir į juos būtų atsižvelgta, rengiant ir priimant teisės aktus. Ruošiame kliento siūlymus, juos pagrindžiančius argumentus, dalyvaujame posėdžiuose ir pasitarimuose, pristatome kliento poziciją sprendimų priėmėjams.

Atstovavimo strategijų kūrimas ir įgyvendinimas

Įvertindami konkrečią situaciją bei prognozuodami galimus konkurentų ir oponentų planus, parengiame išsamią strategiją ir numatome būtinus veiksmus jos įgyvendinimui. Kurdami interesų atstovavimo strategijas, pagal poreikį, įtraukiame komunikacijos, teisės ir kitus specialistus.

Krizių valdymas

Gebame operatyviai reaguoti ir imamės atstovauti kliento interesams net ir tuomet, kai atrodo, kad sprendimas jau priimtas. Identifikuojame problemos priežastis, siūlome galimus veiksmus ir imamės situacijos valdymo, siekiant išvengti skubotų sprendimų ar žalos.

Asociacijų vadyba

Planuojame ir organizuojame asocijuotų struktūrų darbą, rūpinamės technine ir administracine asociacijų veikla, užtikriname visapusišką jų veikimą aktualiose interesų srityse.

Teisėkūros stebėsena

Įsigilinę į konkrečios įmonės veiklos specifiką nuolat informuojame klientus apie jiems aktualius, naujai įregistruotus, pradedamus svarstyti ar jau svarstomus teisės aktus. Užtikrindami nuolatinę stebėseną padedame laiku reaguoti į politikų ar valstybės institucijų inicijuojamus pokyčius.

Politinių įvykių stebėsena ir analizė (apžvalgos)

Reguliariai teikiame svarbiausių politinių ir teisėkūros įvykių apžvalgą, informuojame apie svarbiausius politinių partijų, valdžios institucijų darbotvarkių procesus.

Situacijos analizė ir pozicijų identifikavimas

Naudodamiesi teisėkūros proceso išmanymu ir savo patirtimi, identifikuojame konkrečiame teisėkūros procese dalyvaujančias interesų grupes, politikų ir institucijų atstovų pozicijas, pateikiame galimus įvykių raidos scenarijus.

Teisėkūros stebėsenos sistema „Lex Lietuva“

„Lex Lietuva“ – mūsų sukurtas ir plėtojamas teisėkūros stebėsenos įrankis, suteikiantis galimybes kasdien sekti naujausius LR Seimo ir Vyriausybės rengiamus ar jau svarstomus teisės aktų projektus, posėdžių ir pasitarimų darbotvarkes. Platformos vartotojai patys susikuria užduotis, atliepiančias rūpimus klausimus ir gauna pranešimus su naujausia ir aktualiausia informacija tiesiai į savo elektroninio pašto dėžutę.

Ryšių su valstybės institucijomis kūrimas ir palaikymas

Įvertindami konkrečios situacijos specifiką identifikuojame svarbiausius suinteresuotus asmenis, padedame su jais kurti ir palaikyti ryšius. Tai padeda stiprinti kliento įvaizdį, kurti reputaciją, laiku sužinoti apie planuojamas iniciatyvas ir tinkamai joms pasiruošti.

Koalicijų kūrimas

Siekiant veiksmingo darbo konkrečios problemos sprendime, padedame suburti ir mobilizuoti skirtingas organizacijas ir suinteresuotus asmenis bendrai veiklai. Rengiame interesų atstovavimo kampanijų strategijas ir veiksmų planus, įgyvendiname iškeltus uždavinius ir konsultuojame klientą priemonių įgyvendinimo eigoje.

Suinteresuotų šalių identifikavimas ir valdymas

Siekiant tinkamai suprasti politinę ir institucinę aplinką, padedame klientams identifikuoti svarbiausius sprendimų priėmėjus bei nuomonių lyderius. Tarpininkaujame kuriant ir palaikant ryšius su parlamentarais, valstybės tarnautojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo asociacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

Mokymai

Dalinamės žiniomis ir patirtimi su įmonių ar asociacijų darbuotojais, korporatyvinių reikalų, komunikacijos, ir kitų sričių vadovais. Rengiame mokymus nevyriausybinėms organizacijoms, įmonėms ir asociacijoms lobizmo, interesų atstovavimo, ryšių su valstybinėmis institucijomis kūrimo ir kitomis temomis.

Konsultacijos

Įmones ir asociacijas konsultuojame įvairiais interesų atstovavimo klausimais: ryšių su valstybinėmis institucijomis kūrimo ir palaikymo, strategijų rengimo bei įgyvendinimo. Rengiame ryšių kūrimo ir palaikymo planus bei strategijas, teikiame konsultacijas jų įgyvendinimo metu.

Patirtis

Esame specializuota interesų atstovavimo paslaugas ir konsultacijas teikianti lobistų kontora. Veiklą pradėję 2011 metais paslaugas teikiame finansų, telekomunikacijų, mažmeninės prekybos, gamybos, technologijų, maisto pramonės, leidybos, tabako ir kitų sektorių lyderiams Lietuvoje.

Mūsų klientai – įmonės ir asociacijos, kurioms svarbu sekti politinę darbotvarkę, numatyti ir laiku sužinoti apie kylančias naujas teisėkūros iniciatyvas, kurti ir plėtoti dialogą su valdžios institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Savo darbe laikomės aukščiausių etikos ir skaidrumo standartų, pabrėždami teisėtos ir skaidrios lobistinės interesų atstovavimo veiklos privalumus.

Džiaugiamės, kad per kontoros veiklos laikotarpį sėkmingai veikėme, siekdami pozityvių pokyčių Bankroto administravimo, Akcinių bendrovių, Strateginių įmonių, Kibernetinio saugumo, Viešųjų pirkimų įstatymuose. Aktyviai dalyvavome Akcizų, Mokesčio už aplinkos teršimą, Mokesčių administravimo, Pridėtinės vertės mokesčio, Pelno mokesčio, Valstybinio socialinio draudimo įstatymų ir kitų su mokesčiais susijusių teisės aktų svarstyme ir sėkmingai gynėme klientų interesus. Esame įsigilinę į Mokėjimų, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, vartojimo kredito ir kitus įstatymus, dalyvavome diskusijose juos tobulinant. Ne kartą pro bono pagrindais padėjome nevyriausybiniam sektoriui tobulinant Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų, Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymus.

Lex Lietuva

Lex Lietuva – teisėkūros stebėsenos įrankis, suteikiantis galimybę kasdien sekti aktualius politinės darbotvarkės klausimus. Aktuali informacija pasieks Jus, pranešdama apie naujausius LR Seimo ir Vyriausybės rengiamus ar jau svarstomus teisės aktų projektus, pakeitimus darbotvarkėse. Kurkite užduotis atliepiančias jums rūpimus klausimus ir visada gausite pranešimus tiesiai į savo elektroninio pašto dėžutę. Lex Lietuva sistemoje rasite ir naujausią Seimo valdybos, politinių frakcijų, komitetų bei plenarinių posėdžių informaciją. Svarbiausius politinės darbotvarkės įvykius rasite savaitės politinių ir teisėkūros įvykių apžvalgose.

Naudojantis sistema realiu laiku vienoje vietoje pateikiami visi duomenys apie:

  • LR Seimo ir Vyriausybės darbotvarkes.
  • Naujai įregistruotus Seimo, Vyriausybės, savivaldybių ir kitų valstybės institucijų teisės aktų projektus.
  • Aktualių teisės aktų projektų svarstymo procesą.
  • Priimtus teisės aktus.

Komanda

Šarūnas Frolenko

Šarūnas Frolenko
Vadovaujantis partneris, lobistas

sarunas@ventonuovo.lt

Šarūnas yra lobistų kontoros Vento Nuovo įkūrėjas, interesų atstovavimo veiklą vykdantis nuo 2006 m. Lobizmo patirtį jis pradėjo kaupti atstovaudamas NVO interesus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, o 2011 m. įkūrė specializuotą lobistų kontorą. Šarūnas atstovauja labiausiai reguliuojamų sektorių interesus, juo pasitiki finansų, telekomunikacijų ir IT, gamybos bei kitų sektorių įmonės.

Arnas Marcinkus

Arnas Marcinkus
Partneris, lobistas

arnas@ventonuovo.lt

Arnas interesų atstovavimo ir santykių su valdžios institucijomis palaikymo veiklą vykdo nuo 2008 m. Jis yra sukaupęs vertingą nevyriausybinio sektoriaus veiklos patirtį, prisidėjo ar pats inicijavo ne vieną plačiai žinomą visuomeninę iniciatyvą. Arnu pasitiki finansų, leidybos, žiniasklaidos ir kitų sektorių įmonės bei asociacijos.

Gabrielė Andrašiūnienė

Gabrielė Andrašiūnienė
Partnerė, lobistė

gabriele@ventonuovo.lt

Gabrielė prie lobistų kontoros Vento Nuovo prisijungė 2014 m. sėkmingai apgynusi bakalauro baigiamąjį darbą apie lobistinės veiklos reglamentavimą. Ji atsakinga už teisėkūros stebėseną ir analizę bei „LEX Lietuva“ platformą. Gabrielė dirba su žiniasklaidos, skaitmeninių platformų ir kitų sektorių atstovais, taip pat aktyviai veikia dalyvauja nevyriausybinio sektoriaus veikloje ir šiuo metu eina Lietuvos orientavimosi sporto federacijos viceprezidentės pareigas.

Mantas Zakarka

Mantas Zakarka
Partneris, lobistas

mantas@ventonuovo.lt

Mantas prie Vento Nuovo komandos prisijungė 2017 m. Savo veiklą pradėjęs nevyriausybiniame sektoriuje, nuo 2012 m. jis aktyviai atstovavo nevyriausybinių organizacijų interesams bei vystė bendradarbiavimą su įvairiomis valstybės institucijomis, buvo įvairių ministerijų darbo grupių, komisijų narys bei ekspertas. Mantas atstovauja itin griežtai reguliuojamuose alkoholinių gėrimų gamybos, prekybos, azartinių lošimų sektoriuose veikiančias bendroves.

Rasa Beiniūtė

Rasa Beiniūtė
Project manager

rasa@ventonuovo.lt

Rasa prie Vento Nuovo komandos prisijungė 2021 m. Iki tol ji 13 metų kaupė patirtį privačiame sektoriuje, buvo atsakinga už pardavimus ir rinkodarą. Vento Nuovo komandoje Rasa atsakinga už teisėkūros stebėseną ir analizę, kartu su kolegomis rūpinasi kontoros klientų klausimais.